Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1
Vereniging voor Veiligheidsadviseurs
bottom

Terugkoppeling ADN Committee januari 2014

Tussen 27 en 31 januari was er weer een reguliere vergadering van het ADN Safety Committee in Geneve. Bijgaand een terugkoppeling van de hoofdpunten. Het formele verslag van het Safety Committee is nog niet beschikbaar, dus e.e.a. is nog onder voorbehoud.

Bijgaand de terugkoppeling:

 

 1. LNG als lading (Nederland, 2014/14, INF.16, INF.24 & Zwitserland 2014/7, INF.15)

-      Het Nederlandse voorstel (2013/14, INF.24) voor een tijdelijke ontheffing van de plicht dat de schipper bij het vervoer van UN1972 over een opleidingscertificaat voor gassen moet beschikken, is aangenomen. Concreet betekent dit dat een schipper die alleen UN1972 vervoert tot 1 januari 2019 niet hoeft te beschikken over een opleidingscertificaat voor gassen, maar dat het voldoende is indien een ander lid van de bemanning dat heeft. Dit is in lijn met het voorschrift zoals dat gold tot 1 januari 2013 in ADN 7.2.3.15. Wel moet de schipper hebben deelgenomen aan de gascursus en een additionele training hebben gevolg voor het vervoer van LNG in overeenstemming met ADN 1.3.2.2

 

-      Het Nederlandse/Zwitserse voorstel (INF.16) voor het creëren van een werkgroep voor het opzetten en implementeren van een standaard laad/loskoppeling voor LNG is aangenomen. Dit voorstel zal in het kader van het Europese “LNG Masterplan” worden opgepakt.

 

-      Het Zwitserse voorstel (2014/7, INF.15) is voor het grootste deel doorverwezen naar de werkgroep LNG zoals hierboven is aangegeven. Het Zwitserse voorstel voor extra bescherming aan de boeg is doorverwezen naar de ADN-werkgroep Klassenbureaus. Het voorstel voor een nieuwe opleiding in het ADN specifiek voor gekoelde gassen/ LNG is afgewezen.

 

 

 1. LNG als brandstof (Nederland, INF.20, INF.25, INF.30, INF.31)

Het Commitee heeft ingestemd met het afgeven van een aanbeveling voor het varen op LNG voor de volgende schepen:

-      Chemgas 851 en 852 (INF.20);

-      Duwboot van Kooiman Marine (INF.25);

-      Damen Rivertanker Ecoliner 949 en 951 (INF.31)

 

Ben Maelissa van Danser Container Line heeft een presentatie gegeven over de status van de ombouw van de Eiger-Nordwand (INF.30). In februari komt de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) bijeen om te spreken over een aanbeveling. 

 

 

 1. Vluchtwegen (Secretariaat INF.8, Duitsland 2014/23, EBU 2014/25)

-      Het voorstel van het ADN-secretariaat voor het aanpassen van de definities is aangenomen. Deze worden later gepubliceerd. Ook de voorgestelde wijziging van ADN 1.4.3.7.1. is aangenomen;

-      Het voorstel van Duitsland (2014/23) voor o.a. het wijzigen van de tabel in ADN 7.1.4.7.1 is aangenomen. Voorstel voor wijzigen van ADN 7.2.4.77 is ingetrokken;

-      Het voorstel van EBU (2014/25) voor het wijzigen van ADN 1.4.2.2.1 (d) is aangenomen.

 

 

 1. Reefers (CCNR, INF. 17)

Op initiatief van Nederland en Duitsland (INF.4, 23ste zitting) heeft de ADN-werkgroep “Explosieveiligheid” de bestaande relevante voorschriften uit het ADN” bij het vervoer van reefers doorgelopen. De werkgroep concludeert dat deze voorschriften niet eenduidig zijn, en een grondige verbetering behoeven. Dit onderwerp zal gezamenlijk door Nederland en Duitsland worden opgepakt in de volgende bijeenkomst van de werkgroep “Explosieveiligheid”. Deze staat gepland voor 10 en 11 maart a.s. in Bonn.   

 

 1. Werkgroep “Gasvrij” (Nederland en België, INF.2)

Nederland heeft toelichting gegeven over de stand van zaken van de werkgroep. Er is een tabel opgesteld met alle ADN bepalingen die samenhangen met het begrip “gasvrij”. Een eerste consultatie met de lidstaten heeft plaatsgevonden. Op basis van deze consultatie wordt nu een tweede document voorbereid. Dit document zal worden besloten in de Werkgroep “Gasvrij” die gepland staat voor 12 maart in Bonn (aansluitend op de werkgroep Explosieveiligheid).

 

 

 1. Stabiliteit van tankschepen (Duitsland, 2014/22)

De overgangsbepaling voor ADN 9.3.2.14.2 (aantonen stabiliteit voor type C-schepen) zoals opgenomen in de tabel met overgangsbepalingen (ADN 1.6.7.2.2.2) wordt geschrapt. Het andere onderdeel van het voorstel (voor type G en type N-schepen) wordt nader besproken tijdens de volgende sessie van het ADN Committee.

 

 

7. Normen (Duitsland, 2014/20, INF.7, EBU 2014/8)

 

Het ADN Committee gaat akkoord met 2014/20. Hiermee worden de normen zoals gebruikt in ADN 1.2.1 “Ontstekingsbeschermingssoorten” en in ADN 3.2.4.2,

onderdeel 3.1 gemoderniseerd.

Het Duitse voorstel INF.7 (een amendering op EBU 2014/8) is (met enige wijzigingen) aangenomen. Definitieve tekst volgt nog.

 

 

 1. UN1230 Methanol (Duitsland, 2014/16)

Het Duitse voorstel om in de entry van UN1230 Methanol in kolom (19) geen 1 maar 2 kegels aan te geven is aangenomen. Wel is besloten op verzoek van Nederland dat deze wijziging pas in het ADN 2017 zal worden opgenomen. Reden hiervoor is dat RWS dan nog tijd heeft om – indien nodig geacht - het aantal ligplaatsen voor twee-kegelschepen uit te breiden.

 

 

 1. Instructor training (Oekraïne, INF.6)

Oekraïne heeft opnieuw een voorstel ingediend voor het invoeren van een verplichte opleiding voor de docenten van de opleidingsinstituten. Ook nu is dat voorstel niet gesteund. Materieel is de kwaliteit van de docenten immers al geregeld door een verplichte certificering door (in Nederland) het CCV.

Nederland heeft ter ondersteuning wel toegezegd aan de delegatie van Oekraïne dat zij de lijst met vragen die het CCV gebruikt voor de certificering van de opleiders zal toesturen. Indien gewenst kan de Oekraïense delegatie een bezoek brengen aan het CCV. 

 

 

 1. Inerten - Opmerking 2 in kolom (20) van tabel C (Nederland en Duitsland, INF.

Het Nederlandse/Duitse voorstel corrigeert de huidige tabel C t.a.v. de verplichting tot inerten (opmerking 2 in kolom 20) bij verschillende stoffen. Bij sommige stoffen waarvoor op basis van de gevaren inerten wel noodzakelijk is, stond deze verplichting niet vermeld. Door het aannemen van dit voorstel is die lacune weggenomen.

 

 

 1. AIS tijdens laden, lossen en ontgassen (CCR, 2014/15)

De CCR stelt voor om – in analogie met de marifoon – een uitzondering te maken voor het AIS in ADN 9.3.x.52.3.(b). Hiermee kan de AIS aan blijven staan tijdens laden, lossen en ontgassen. Dit voorstel is aangenomen.

 

 

 1. ADN voorschriften in relatie tot stoffen – Explosieveiligheid (EBU, 2014/24 en INF.32) en (EUROPIA, INF.33)

Deel 1 van het voorstel van EBU is aangenomen. Deel 2 is na stevige oppositie door diverse lidstaten, CEFIC en EUROPIA door EBU ingetrokken.


Terug naar overzicht