Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1
Vereniging voor Veiligheidsadviseurs
bottom

Wijzigingen wetgeving

Bekijk ons Archief voor oudere berichten.

Oefenen rampenbestrijdingsplannen niet langer verplicht | 08-12-2017

Rubriek

Veiligheidsregio’s zijn niet langer verplicht elke drie jaar een oefening te houden om te toetsen of rampenbestrijdingsplannen voldoen. Dat blijkt uit een besluit dat minister...

Lees verder

VBG, VSG en VLG gewijzigd | 29-09-2017

In de Staatscourant van 8 juni jl. (2017, 27098) is de Regeling gepubliceerd tot wijzigingen van onder andere de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG), de Regeling...

Lees verder

Wijzigingen IATA DGR 2018 gepubliceerd | 22-09-2017

Luchtvaarthandelsorganisatie IATA heeft een lijst gepubliceerd met geplande belangrijke wijzigingen in de 59ste editie van de Dangerous Goods Regulations (DGR).

Lees verder

Regeling wijziging VLG - VBG - VSG gepubliceerd | 28-04-2017

Lees verder

Route gevaarlijke stoffen gemeente Dalfsen 2017 | 21-04-2017

Burgemeester en wethouders van Dalfsen maken bekend dat de gemeenteraad van Dalfsen op 27 maart 2017 de route gevaarlijke stoffen gemeente Dalfsen 2017 met bijbehorende kaart heeft vastgesteld.

Lees verder

Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR gepubliceerd | 13-01-2017

In de Staatscourant (2017, 466) is het raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR versie 3.0 gepubliceerd. In het raamwerk staan de eisen die worden gesteld aan de certificering van...

Lees verder

Wijzigingen art 47 WVGS | 23-04-2014

Tijdens de ALV werden enkele vragen gesteld over het nieuwe meldingen regime conform artikel 47 WVGS.

Hieronder vindt u vragen en antwoorden.

 

 

Herziene versie dd 2014-05-24 n.a.v. bericht...

Lees verder