Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1
Vereniging voor Veiligheidsadviseurs
bottom

Wijzigingen art 47 WVGS

Tijdens de ALV werden enkele vragen gesteld over het nieuwe meldingen regime conform artikel 47 WVGS.

Hieronder vindt u vragen en antwoorden.

 

 

Herziene versie dd 2014-05-24 n.a.v. bericht IL&T over nieuwe toelichting

 
 
1. Wat wordt verstaan onder een ongeval of voorval?
Op de website van de ILT is hierover niets te vinden.

Voorheen stond in de toelichting op het meldingsformulier een omschrijving van ongeval en voorval (zie bijlage), Kan deze omschrijving nog steeds worden toegepast?

Antwoord:

Er is geen echte definitie van een ongeval of voorval. Hetgeen voorheen stond op het meldingsformulier kan als leidraad worden gebruikt met het oog op de strekking van wat onder een ongeval of voorval wordt verstaan. Bij de opstelling van het artikel 47 Wvgs en voor de verdere uitleg hierbij, is destijds namelijk deze toelichting hierop als zodanig vermeld in dit meldingsformulier. Zie het als een interpretatie met een aantal voorbeelden van een ongeval / voorval en het betreft dus geen wettelijke definitie van een ongeval / voorval.

De strekking van artikel 47 Wvgs is in ieder geval dat als er gevaar voor de openbare veiligheid is te duchten er altijd moet worden gemeld aan de ILT. Beter één keer goed gemeld, dan helemaal niet gemeld is het motto, want ook een bijna voorval kan leiden tot gevaarlijke situaties. Zie verder de afhandeling van een dergelijke melding van de ILT de beantwoording van de vragen hieronder.      

 

 

2. Krijgt men bij een telefonische melding direct een deskundige inspecteur van ILT aan de lijn?

Antwoord:

De ILT is 24 uur en 7 dagen in de week bereikbaar. De telefonische melding wordt gedaan aan het Meld en Informatiecentrum (MIC) en deze melding wordt direct doorgeschakeld naar de dienstdoende en deskundige piket inspecteur die dus dag en nacht bereikbaar is.

 

 

3.    Wordt bij een telefonische melding een bevestiging van ontvangst gegeven?

Antwoord:

Bij een telefonische melding wordt op dit moment alleen nog een telefonische bevestiging gegeven (dus geen schriftelijke) en meer dan dat, want er wordt ook aangegeven aan de hand van de ontvangen melding of een inspecteur wel of niet ter plaatse gaat van het incident of dat deze melding telefonisch kan worden afgedaan d.m.v. een advies of dat de ILT bijv. de volgende dag ter plaatse gaat om onderzoek te doen van het incident.  
 
 

4.    Wordt bij een melding online een bevestiging van ontvangst gegeven?

Antwoord:

Nee, de melding moet altijd telefonisch worden gedaan aan het MIC. De procedure van bevestiging van melden en afmelden van een incident moet in zijn geheel nog worden vastgelegd met het MIC. Deze procedure loopt nog met en bij het MIC. Als die procedure bekend is, gaan we hierover zeker nog naar buiten toe communiceren. 
 
 
5.    Is er een procedure vastgelegd met betrekking tot de opvolging van de melding?

Antwoord:

Ja, dat is vastgelegd in een interne instructie van de ILT. Deze is niet openbaar, maar hierover kan altijd worden gecommuniceerd (toelichting op worden gegeven door de ILT) indien gewenst / noodzakelijk.

 

 

In een publicatie van TLN is onlangs ingegaan op de nieuwe opzet van het Meld- en informatiecentrum van IL&T.


Lees hier meer: http://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/gevaarlijke_stoffen/meld_en_rapportageplicht_gevaarlijke_stoffen/wegvervoer/index.aspx
Terug naar overzicht