Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1
Vereniging voor Veiligheidsadviseurs
bottom

Disclaimer

Deze disclaimer heeft tot doel de leden van de Vereniging voor veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen (VVA) de rechten toe te kennen die deze naar redelijkheid kunnen ontlenen en door de VVA zijn beoogd. Het voorgaande is behoudens evidente fouten. De VVA streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen ten gevolge van menselijke vergissingen of technische storingen.

De VVA heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze site verwijst. De VVA accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op de site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt.

 

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VVA worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze.