Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1
Vereniging voor Veiligheidsadviseurs
bottom

De veiligheidsadviseur

De functie van veiligheidsadviseur bestaat sinds 1 januari 2000.
In het ADR/ADN en RID zijn eenduidig de taken geformuleerd die een veiligheidsadviseur dient uit te voeren.

 

In de richtlijn worden de volgende aspecten opgesomd:

 • nagaan of de vervoersvoorschriften binnen het bedrijf worden nageleefd
 • adviseren van het management over een consistent veiligheidsbeleid
 • opstellen van een jaarverslag over de activiteiten van de onderneming m.b.t. gevaarlijke stoffen
 • opstellen van een ongevallenrapport
 • identificeren van de stoffen en de te volgen voorschriften
 • aankopen van middelen voor het transport, laden en/of lossen
 • passend laten opleiden van betrokken werknemers
 • controleren van het personeel op kennis en instructies
 • opstellen van noodprocedures in geval van een calamiteit
 • analyseren van incidenten en invoeren van preventieve maatregelen
 • toetsen van onderaannemers aan de wettelijke eisen
 • maatregelen invoeren om personeel bewust te maken van de mogelijke gevaren
 • methodiek maken om documenten en uitrusting in vervoermiddelen te controleren

De leden van de VVA vervullen vaak naast de werkzaamheden van de veiligheidsadviseur ook andere functies. Ze zijn vaak KAM coördinator, Planner, Chauffeur, externe consultant, kwaliteitsmanager, enz.
Ook zien we in de praktijk dat de Veiligheidsadviseur op verschillende wijze is geïmplementeerd in organisaties.

 

De VVA probeert de veiligheidsadviseur te helpen om zijn functie zo goed mogelijk uit te oefenen.

Op deze pagina’s (zie de onderwerpen aan de linkerzijde) is informatie geplaatst die de veiligheidsadviseur kan helpen bij het uitoefenen van zijn taak.

Op het beveiligde gedeelte van de website voor de leden is nog meer informatie beschikbaar over verschillende onderwerpen zoals Security, Functie en Taakomschrijving, Veiligheidsjaarverslag, Beroepscode, enz.