Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1
Vereniging voor Veiligheidsadviseurs
bottom

Aansprakelijkheid van de Veiligheidsadviseur

De VVA krijgt regelmatig vragen van haar leden of de veiligheidsadviseur wettelijk
verplicht verzekerd moet zijn voor de risico’s van zijn/haar advies en rapportage op het
gebied van gevaarlijke stoffen. Wij hebben het e.e.a. voor u samengevat, lees verder...

 

In een uitgebreid document, wat reeds in 2002 door een van de toenmalige bestuurders is opgesteld, worden de aansprakelijkheid en de risico's van de veiligheidsadviseur uiteen gezet.

 

Wij hopen dat dit van interesse kan zijn voor de nieuwe, maar ook voor de ervaren veiligheidsadviseur.