Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1
Vereniging voor Veiligheidsadviseurs
bottom

Doelstelling VVA

De Veiligheidsadviseur is een wettelijk verplichte functie bij bedrijven die zich bezighouden met het vervoer, de op- en overslag van gevaarlijke stoffen die onder het ADR, RID en/of ADN vallen.

 

De Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen (VVA) is er voor alle gecertificeerde Veiligheidsadviseurs, zowel binnen Nederland maar ook daarbuiten. Met als doel een kennisbron en netwerk aan te bieden aan haar leden, ervaringen en leermomenten te kunnen delen, de belangen van de Veiligheidsadviseur te behartigen bij bedrijfsleven en overheden, vakkundige ondersteuning te bieden, interessante kortingen te bedingen, enzovoort.

 

Maar de hoofddoelstelling is en blijft: de veiligheid naar een hoger plan brengen.

 

Onze Vereniging doet dit door op regelmatige basis interactieve dagen en workshops te organiseren. Vaak rond een specifiek thema en altijd onder begeleiding van gerenommeerde (gast) sprekers of docenten.