Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1
Vereniging voor Veiligheidsadviseurs
bottom

Geschiedenis

In 2000 werd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de Vereniging van Specialisten Vervoer Gevaarlijke Stoffen (SVGS) het verzoek gedaan de mogelijkheden te onderzoeken om in verenigingsverband de Veiligheidsadviseurs ondersteuning te bieden. Naar aanleiding van dit verzoek heeft de SVGS een "brainstorm-groep"samengesteld om één en ander nader in detail uit te werken.


Al snel bleek dat een eventueel nieuw op te richten vereniging zeker toegevoegde waarde zou kunnen bieden aan de, toentertijd relatief nieuwe, functie van Veiligheidsadviseur. Het uitwisselen van kennis, ervaringen en het bieden van een netwerk van collega-adviseurs, waar men met vak-specifieke vragen terecht zou kunnen, alsmede het verder uitbouwen van die kennis door middel van workshops, seminars en interactieve dagen zou goede toegevoegde waarde kunnen bieden.

Naar aanleiding van deze uitkomst is uiteindelijk op 24 januari 2001 de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen notarieel opgericht.

Later is een afdeling opgericht voor Belgische leden. Zij operen onder een eigen bestuur.

Inmiddels is het aantal leden gegroeid tot boven de 550 en is nog steeds groeiende.