Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1
Vereniging voor Veiligheidsadviseurs
bottom

Informatie IL&T

Onze vereniging heeft goede contacten met de Inspectie Leefomgeving en Transport. Zij brengen ons regelmatig op de hoogte van thema-activiteiten en geconstateerde tekortkomingen, met als doel de veiligheidsadviseur van informatie te voorzien om het vervoer nog veiliger te maken danwel beter te kunnen voldoen aan de eisen uit de wetgeving.


2016-maart-15 Reactie op brief naar eigenaren Transporttanks/Tankcontainers

2015-oktober-15 Transporttanks/tankcontainers gekeurd door niet bevoegde instantie

2015-mei-08 Verbod op het openen van collo (7.5.7.5/8.3.3 ADR)

De vereniging heeft op 19 mei een brief ontvangen waarin aandacht wordt gevraagd voor het openen van colli door de bestuurder.

Het bestuur beraadt zich op een reactie naar ILT omdat de juridische basis voor haar interpretatie ontbreekt en dit standpunt mogelijk tot problemen gaat leiden voor bepaalde leveringen.

2015-mei-15 Vervoer van gevaarlijke stoffen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden (LQ)

De vereniging heeft op 15 mei een brief ontvangen waarin aandacht wordt gevraagd voor de wijzigingen in de voorschriften voor gelimiteerde hoeveelheden.

 

2014-mei-14 Melden van ongevallen en ook "voorvallen" met gevaarlijke stoffen

De vereniging heeft op 14 mei een bericht ontvangen van IL&T met betrekking tot het melden van ongevallen en voorvallen met gevaarlijke stoffen. Het betreft een verwijziging naar een nieuwe toelichting op regels rondom melden van ongevallen en voorvallen met gevaarlijke stoffen.

HIerbij is als extra verduidelijking verwezen naar een artikel hierover in het blad van Transport en Logistiek
 

2014-jan-07 Gevaarlijke stoffen voor wegmarkeringen

De vereniging heeft op 20 februari 2014 een brief ontvangen van de Inspectie Leefomgeving en Transport met betrekking tot gevaarlijke stoffen die gebruikt worden voor het aanbrengen van wegmarkeringen. Tijdens controles zijn diverse overtredingen geconstateerd.

2013-mei-13 Keuren voertuigen voor het gebruik van afneembare tanks

De vereniging heeft op 13 mei 2013 een brief ontvangen van de Inspectie Leefomgeving en Transport met betrekking tot de keuring van voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van afneembare tanks voor gassen en brandstoffen. Tijdens controles is gebleken dat diverse voertuigen niet juist waren gekeurd.

2013-jan-07 Vervoeren van leeg en ongereinigde drukhouders

De vereniging heeft een afschrift ontvangen van een brief van Inspectie Leefomgeving en Transport aan de gasbrache met betrekking tot het leeg en ongereinigd retour nemen van drukhouders.

2012-dec-19 Vervoeren van kunststof verpakkingen in voertuigkasten

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft ons eind 2012 verzocht een mogelijk probleem bij het vervoer van benzine en diesel onder de aandacht van de leden te brengen. In de voertuigkasten zijn kunststof verpakkingen met gevaarlijke stoffen aangetroffen die niet voldoen aan het VLG/ADR.

2012-dec-05 Melden van incidenten

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft eind 2012 een handhavingsactie gestart, gericht op de wettelijke meld- en rapportageplicht ongevallen en voorvallen vervoer gevaarlijke stoffen.